Mistrzostwa Polski w Kickboxingu, Będzin 12-14.04.2024 - PLAKAT A4..jpgRozpoczynamy zapisy na zawody - Mistrzostwa Polski w Kickboxingu. Zawody odbędą się w Będzinie w dniach 12-14.04.2024 r. Zgłoszeń należy dokonywać jednocześnie w dwóch formach tj. przez stronę internetową www.rejestracja-ksmistral.pl oraz pisząc na andres e-mail zawody.ksmistral@gmail.com

Aby uniknąć błędów ostateczny termin zgłoszeń zawodników jest do dnia 2.04.2024 r(wtorek) godzina 22:00. Należy podać imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, kategorie wiekową, kategorię wagową, dokładną wagę oraz konkurencje, w których zawodnik będzie brał udział. Do dnia 04.04.2024 r. (czwartek) tego terminu należy dopełnić wszystkich formalności: opłata za udział w zawodach, oddanie oświadczeń i zgód na udział w zawodach itp.

Data:
12-14.04.2024 r. (piątek, sobota i niedziela)

Miejsce zawodów:
Hala Sportowa „Będzin Arena”,
ul. Sportowa 20,
42-500 Będzin

Miejsce rejestracji i kontroli wagi:
Hala Sportowa „Będzin Arena” - ul. Sportowa 20, 42-500 Będzin

 • Pątek (12.04.2024) - 10:00 wspólne wejście całego klubu

Organizator:
Klub Sportowy Mistral
Jurajska Akademia Sportu

Patronat:
Polski Związek Kickboxingu
Honorowy patronat Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego

Patronat medialny:
TVP 3 Katowice
Polskie Radio Katowice
Fightime

Sponsorzy główni:
Vibram fivefingers
5palców
Sport Masters

W rozwinięciu wiadomości znajduje się więcej informacji...

Program zawodów:

Piątek (12.04.2024)

 • 17:00 - 21:00 - walki eliminacyjne w najliczniej obsadzonych kategoriach (do potwierdzenia przez sędziego głównego zawodów podczas konferencji technicznej)

Sobota (13.04.2023)

 • 7:30 - Odprawa sędziów, kierowników ekip, trenerów (w przypadku nieobecności trenera lub kierownika ekipy, wszelkie protesty nie będą uznawane)
 • 8:00 - Rozpoczęcie zawodów. Walki eliminacyjne.
 • 13:00 - Oficjalne rozpoczęcie zawodów
 • 14:00 - 14:30 - Przerwa obiadowa
 • 14:30 - Kontynuacja zawodów. Półfinały, finały (wybrane kategorie wagowe)
  Dekoracje odbywać się będą na bieżąco po zakończonych kategoriach.
 • 20:00 - Planowane zakończenie imprezy.

 Niedziela (14.04.2023)

 •  8:00 - Kontynuacja walk (półfinały, finały)
 • 13:30 -14:00 - Przerwa obiadowa
 • 14:00 - Kontynuacja zawodów
  Dekoracje odbywać się będą na bieżąco po zakończonych kategoriach.
 • 20:00 - Planowane zakończenie imprezy.

Konkurencje/Kategorie wiekowe

 • kick-light- Kadet Młodszy/Kadet Starszy – 120 zł
 • pointfighting - Junior/Senior/Weteran – 120 zł
 • light-contact- Junior/Senior/Weteran – 120 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 02.04.2024 r. (wtorek)

 Opłaty:

 • 120 zł 

W tej kwocie wliczone są:

 • Udział w zawodach (opłata startowa) w jednej konkurencji.
 • Opieka podczas trwania zawodów oraz sekundowanie.
 • Niepełnoletni uczestnicy udający się na zawody wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podczas zawodów znajdują się pod opieką rodziców/prawnych opiekunów
 • Na miejscu osoby z klubu zapewniają opiekę podczas konkurencji, pomagają się przebrać i zapewnią pomoc w innych czynnościach.
 • Wypożyczenie atestowanego sprzętu do walki (rękawice, ochraniacze: głowy, piszczeli, stopy, krocza, piersi itp.) Wymaganego podczas zawodów kickboxingu.
 • Wypożyczenie długich spodni klubowych do kickboxingu oraz koszulkę z kołnierzykiem typu serek (V-neck) do pointfightingu.
 • Rejestrację zawodników
 • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów. Opłata 20 zł.

Nagrody:

Za 1, 2, 3 miejsce: medale oraz dyplomy.

 • Dla każdego zawodnika pamiątkowy dyplom.
 • Dla 3 najlepszych drużyn puchary.

Pamiątkowe puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii:

 • Kick-light - Kadet Młodszy/Kadet Starszy
 • Pintfighting - Junior/Senior/Weteran
 • Light-contact - Junior/Senior/Weteran

Nagrody o łącznej wartości 15 000,00 zł ufundowane przez firmy Vibram fivefingers oraz 5palców. W tym dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii:

 • Kick-light - Kadet Młodszy/Kadet Starszy
 • Pointfighting - Junior/Senior/Weteran
 • Light-contact - Junior/Senior/Weteran

Rywalizacja Pointfighting Grand Champion:

 • Rywalizacja bez podziału na kategorie wagowe w formule pointfighting w kategorii wiekowej junior i senior.
 • Rywalizacja kobiet oraz mężczyzn.
 • Rywalizacja odbywa się zgodnie z regulaminem walki pointfighting w systemie pucharowym (przegrany odpada z rywalizacji).
 • Wszystkie walki eliminacyjne trwają 1 rundę 2 minuty. W przypadku remisu walka do pierwszego trafienia.
 • Walka finałowa odbywa się na dystansie 2 rund po 2 minuty każda (1 min. przerwy). W przypadku remisu 1 min. dogrywki. W przypadku remisu po dogrywce walka do pierwszego trafienia,
 • Warunkiem odbycia się rywalizacji jest zgłoszenie minimum 8 zawodników.
 • Wpisowe płatne jest dodatkowo 80 zł.

Nagrody:
Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości zależnej od ilości zgłoszeń oraz specjalny puchar.
Poza regulaminem:
Formuła wręczenia nagrody dla zwycięzcy – wręczenie pucharu zaraz po walce na macie bez dodatkowej dekoracji.

Uwagi:

 • Zawodnik może zgłosić się tylko w 1 kategorii wagowej, w przypadku nieutrzymania zgłoszonej wagi, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, bez możliwości zwrotu opłaty startowej. Natomiast jeżeli zawodnik w momencie ważenia będzie miał nadwagę, otrzyma dodatkowy czas do końca trwania oficjalnego ważenia na zbicie wagi. Jeżeli po otrzymanym czasie na zbicie, waga nie będzie zgodna ze zgłoszeniem zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Nie ma żadnej tolerancji wagowej dla zawodnika
 • Zawody będą odbywać się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu.
 • Wypełniona i dostarczona zgoda rodzica na udział w zawodach niepełnoletniego zawodnika.
 • Aktualne badania lekarskie - (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności do startu w zawodach kickboxingu).
 • Ważna polisa ubezpieczenia NNW zawodników.
 • Sprzęt ochronny do walki zgodny z regulaminem PZKB (organizator nie zapewnia sprzętu).
 • Czas walk zgodnie z regulaminem PZKB
 • Kategorie wagowe i wiekowe zgodnie z regulaminem PZKB
 • Każdy zawodnik musi posiadać podczas walki ręcznik dla sekundanta
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty w programie imprezy w porozumieniu z sędzią głównym zawodów
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania korekt czasowych powyższego harmonogramu informując bezpośrednio w trakcie zawodów
 • Na hali będzie znajdowało się stoisko z kawą oraz całodzienny punkt cateringowy.

Uwaga:

Wszystkich opłat należy dokonać do 04.04.2024 r. (czwartek) oraz należy dostarczyć wymagane oświadczenia. Książeczkę sportowo-lekarską zawodnika (musi być pieczątka od lekarza sportowego i poradni sportowej) należy zabrać ze sobą na rejestrację w dniu 12.04.2024 r. (piątek).

Warunki udziału w zawodach:

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy spełniający poniższe warunki:

 • wysłanie zgłoszenia przez stronę internetową www.rejestracja-ksmistral.pl oraz e-mailem na adres zawody.ksmistral@gmail.com do dnia 02.04.2024 r. (wtorek) go godziny 22:00
 • uregulowana opłata za udział w zawodach w kwocie 120 zł za udział do 04.04.2024 r. (czwartek).
 • posiadanie stroju do kickboxingu:
  - Kadet Młodszy/Kadet Starszy startujący w konkurencji kick-light musi posiadać spodenki do kickboxingu oraz koszulkę klubową na ramiączkach.
  - Junior/Senior/Weteran w konkurencji light contact musi posiadać długie spodnie do kickboxingu oraz koszulkę klubową (spodnie wypożycza klub)
  - Junior/Senior/Weteran startujący w konkurencji pointfighting musi posiadać długie spodnie do kickboxingu oraz koszulkę z kołnierzykiem typu serek (V-neck). Spodnie i koszulkę wypożycza klub.
 • Sprzęt ochronny do walki zgodny z regulaminem PZKB
 • Posiadanie prawidłowo uformowanego ochraniacza za zęby. W przypadku posiadania aparatu na dolne zęby należy posiadać podwójmy ochraniacz na zęby.
 • Posiadanie ochraniacze na krocze (mężczyźni i kobiety), posiadanie ochraniacza na piersi dla kobiet (kadet starszy, junior i senior. Kadet młodszy nieobowiązkowo). W przypadku braku własnych ochraniaczy klub będzie udostępniał dla osób, które ich nie posiadają.
 • Oddane oświadczenia i zgody na udział w zawodach do dnia do 04.04.2024 r. (czwartek).
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza sportowego w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika.
 • Osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej PZKB muszą ją wyrobić do dnia 02.04.2024 r. (wtorek). Aby klub mógł zgłosić zawodnika musi zawodnikowi do tego czasu wyrobić licencję.
 • Posiadanie książeczki sportowo-lekarskiej podczas kontroli wagi w dniu rejestracji (zawodnicy startujący w pointfighting i light contact)
 • Wejście na halę sportową - TYLKO - w obuwiu zmiennym
 • W przypadku nieobecności zawodnika na treningu z np. powodu choroby itp. nie zwalnia to opiekuna z przestrzegania powyższych warunków i terminów.

Sprawy różne:

- Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu

Uwagi:

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty w programie imprez oraz do łączenia i zmian w kategoriach, które tego wymagają w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. Jeżeli zawodnik w momencie ważenia będzie miał nadwagę, otrzyma dodatkowy czas do końca trwania oficjalnego ważenia na zbicie wagi. Jeżeli po otrzymanym czasie na zbicie, waga nie będzie zgodna ze zgłoszeniem zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a wynik wpisany w drabince będzie jako walkower. Nie ma żadnej tolerancji wagowej dla zawodnika.

ZGŁOSZENIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

Strona do rejestracji na zawody jest ciągle w fazie testów. Na bieżąco jest udoskonalana. Dlatego należy również wysłać osobno zgłoszenie drogą mailową zgodnie z instrukcjami poniżej. Dane podane w formularzu rejestracyjnym muszą być takie same jak w wysłanym e-mailu. Nie może być różnic w podanych konkurencjach, kategoriach, wieku itp. Zgłoszenie drogą mailową jest traktowane jako awaryjne na wypadek gdyby pojawiły się problemy ze stroną internetową do rejestracji. Klub dokonuje zapisów tylko na podstawie danych ze strony www.rejestracja-ksmistral.pl

WAŻNE! Podczas wpisywania danych uczestnika zawodów na stronie www.rejestracja-ksmistral.pl należy kilkakrotnie sprawdzić ich poprawność ponieważ po wysłaniu zgłoszenia nie będzie możliwości korekty. W przypadku próby wysłania ponownego zgłoszenia z powodu wcześniejszego błędu i chęci poprawy kategorii, konkurencji, daty urodzenia itp. system odrzuci ponowne zgłoszenie. Termin zgłoszeń zawodników to 02.04.2024 r. (wtorek) do 22:00. Po tym  terminie system automatycznie zamyka zgłoszenia. Każda próba zgłoszenia po terminie zostanie odrzucona przez system.

Przypadku zgłoszenia do większej ilości formuł (np. light contact i pointfighting) należy wysłać osobne zgłoszenie na każdą formułę np.

 • Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
 • Grzegorz Brzęczyszczykiewicz - 1

ZGŁOSZENIE PRZEZ E-MAIL:

Zgłoszenie drogą mailową jest traktowane jako awaryjne na wypadek gdyby pojawiły się problemy ze stroną do rejestracji. Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to 02.04.2024 r. (wtorek) do 22:00. Zgłoszeń należy dokonywać pisząc na adres mailowy: zawody.ksmistral@gmail.com w tytule wiadomości należy wpisać „ZGŁOSZENIE NA ZAWODY”. W wiadomości należy podać:

1. Nazwa zawodów
2. Imię i nazwisko zawodnika
3. Płeć (mężczyzna, kobieta)
4. Rok urodzenia
5. Grupa wiekowa (dziecko, kadet młodszy, kadet starszy, junior, senior)
6. Dokładną wagę (należy podać dokładną wagę)
7. Kategorie wagową w której zawodnik będzie startował
8. Konkurencje, w których startuje zawodnik (pointfighting, light-contact, kick-light)

Prosimy aby podawać dokładną wagę uczestnika i kategorię wagową. Klub na podstawie podanej wagi będzie zgłaszał zawodników do konkretnej kategorii wagowej. Poniżej format wiadomości w jakiej powinien być zgłoszony zawodnik:

Przykłady:

A

1. Nazwa zawodów: Mistrzostwa Polski w Kickboxingu
2. Imię i nazwisko: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
3. Płeć: mężczyzna
4. Rok urodzenia: 2014
5. Kategoria wiekowa: kadet młodszy
6. Dokładna waga: 41,6 kg
7. Kategoria wagowa: -42 kg
8. Konkurencje: kick-light

B

1. Nazwa zawodów: Mistrzostwa Polski w Kickboxingu
2. Imię i nazwisko: Anna Kowalska
3. Płeć: kobieta
4. Rok urodzenia: 1998
5. Grupa wiekowa: senior
6. Dokładna waga: 50,1 kg
7. Kategoria wagowa: -55 kg
8. Konkurencje: pointfighting, light-contact

Kiermasz ciast (zbiórka dla zawodników)

Podczas zawodów Mistrzostw Polski w Kickboxingu klub planuje zorganizować Kiermasz Ciast, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz naszych zawodników (opłaty za transport na zawody, wpisowe, noclegi itp). Chcielibyśmy w ten sposób pomóc naszym zawodnikom w realizacji marzeń, ułatwić rozwój i przyśpieszyć sportową karierę.

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o  upieczenie  ciast, ciasteczek lub innych wypieków na kiermasz ciast. Prosimy, aby ciasta nie były z kremami czy bitą śmietaną. Najlepiej  dostarczyć: serniki, ciasteczka, bezy, muffinki, rogaliki, drożdżówki itp.

Wypieki będzie można przynosić do Hali Sportowej Arena:

 • w piątek 12 kwietnia od godz. 18:00 do godz. 20:00
 • w sobotę 13 kwietnia od godz. 8:00 do godz. 11:00
 • w niedzielę 14 kwietnia od godz. 8:00 do godz. 11:00

Chętnych rodziców, którzy chcą wesprzeć klub prosimy o przesłanie zgłaszania na adres e-mailem biuro.ksmistral@gmail.com  w tytule wiadomości wpisując "KIERMASZ CIAST", a w treści wiadomości podając:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwę ciasta lub innego wypieku oraz ilość
 • Dzień dostarczenia ciasta do Hali Sportowej Arena

Przykład:

 • Jerzy Nowak
 • 1 ciasto marchewkowe, 10 rogalików z dżemem
 • piątek

Każdy osoba otrzyma informację zwrotną na swoje zgłoszenie oraz kontakt do osoby z klubu, która będzie odpowiedzialna za kiermasz.

Więcej ważnych informacji oraz pełny komunikat zawodów w tym oświadczenia można pobrać poniżej:

Prosimy aby przestrzegać terminów!

 

« wróć

facebook

Następne zawody

Mistral Fight Camp

Tresna, 15-22.08.2024Mistral Sport Camp 2024 - Klub Sportowy Mistral Będzin Dąbrowa Górnicza Jaworzno Wojkowice Czeladź Sosnowiec Boks Kickboxing Taekwondo K1 sztuki walki treningi dla dzieci śląsk.jpg
tyg
dni
godz
min
sek

Współpraca

logo PZKB 1.jpg

ITF Poland LOGO 1.jpg

Polski Związek Bokserski(1).jpg

Śląski Związek Bokserski w Katowicach.jpg

Ciekawe strony

5 palców.jpgCodeBlueSolutionsLogo_LightBG.jpg Mistral Camp.jpg skoweralogowektor.jpg

 

GEBSTAR-logo-RGB-72dpi.jpg AUTO CENTRUM PIK logo_kolor.jpg

azcom.jpg

Miasta oraz Gminy współfinansujące i wspierające działania Klubu Sportowego Mistral

Miasta i Gminy(1).jpg

.