Egzamin KS Mistral - zapisy do 27.05.2022.jpgRozpoczynamy zapisy na egzamin na stopnie uczniowskie  w taekwondo CUP. Egzamin odbędzie się w dniu 10.06.2022 (piątek) oraz 11.06.2022 (sobota) w Ośrodku Sportowym Sztygarka, ul. Górnicza 2 w Dąbrowie Górniczej. Będzie przeprowadzony jeden centralny egzamin z podziałem na grupy. W dniu 10.06.2022 (piątek) egzamin będzie przeprowadzany od godziny 16:30 do godzin wieczornych z podziałem na grupy ze względu na wiek oraz na egzaminowany stopień CUP. W piątek rozpoczynamy egzamin od najmłodszych uczestników. W dniu 11.06.2022 (sobota) egzamin będzie przeprowadzony od rana do godzin wieczornych. Dokładny podział grup na dni i godziny zostanie podany po zamknięciu list z zapisami na egzamin. Prawdopodobnie będzie zbliżony podział grup jak miało to miejsce podczas ostatniego egzaminu, który odbył się w grudniu 2021 r.

KOSZT EGZAMINU

Koszt egzaminu wynosi 110 zł za każdy stopień (uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje pas lub jeśli zdawało na pas z belką to otrzymuje belkę. Ponadto każdy uczestnik otrzymują certyfikat potwierdzający promocję na kolejny stopień szkoleniowy).

TERMIN ZAPISÓW i OPŁAT

Zapisów oraz opłat za egzamin należy dokonywać do dnia 27.05.2022 (piątek). Zapisów należy dokonywać na listę, która będzie dostępna przed zajęciami. Na listę należy wpisać dane uczestnika:

 • imię i nazwisko
 • rok urodzenia
 • posiadany stopień CUP (wpisywać należy numery posiadanego stopnia, a nie kolor posiadanego pasa).
 • Egzaminowany stopień CUP (na który uczestnik zdaje).

Uwaga. Bardzo prosimy aby wpisywać dane drukowanymi literami. Czasami bardzo ciężko jest rozszyfrować pismo niektórych osób. Ponadto dane uczestnika wpisane na listę będą danymi na certyfikacie. Dlatego prosimy aby nie zmiękczać imion itp. tylko wpisywać poprawną formę. Klub nie będzie szukał poprawnej formy dla poszczególnych imion np. dla „Bartuś” bo może być też Bartek, Bartosz, Bartłomiej😉 Wpisane dane będą danymi wpisanymi na certyfikacie.

WAŻNE

Proszę przestrzegać terminów! Z uwagi na wykonanie wielu czynności związanych z przygotowaniem egzaminu termin zapisów oraz wpłat został wyznaczony do dnia 27.05.2022 (piątek). Po tym terminie klub ma tylko kilka dni aby podzielić uczestników na grupy ze względu na wiek oraz posiadany stopień CUP. Ponadto klub musi przesłać dane uczestników aby certyfikaty mogły być dostarczone do dnia przeprowadzonego egzaminu. Prosimy aby wprowadzić poprawne dane ponieważ w przypadku podania błędnych danych (egzaminowany stopień CUP itp.) odpowiedzialność za nie lub ewentualne dodatkowe koszty za przysłanie poprawnego certyfikatu ponoszą rodzice/osoby egzaminowane.  Zapisy oraz opłata na egzamin dokonywana po wyznaczonym terminie wynosi 160 zł. Klub za wysłanie po terminie kolejnych list egzaminacyjnych obciążany jest dodatkową opłatą, które są związane z pojedynczym drukiem, kosztami wysyłki itp. Ponadto klub nie gwarantuje, że certyfikat dotrze do dnia egzaminu w przypadku zapisania i dokonania opłat po wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji uczestnik może otrzymać certyfikat w innym terminie.

Klub nie będzie zapisywał uczestników na egzamin, którzy wpisali się tylko na listę bez dokonania opłaty w wyznaczonym terminie ponieważ do dnia 27.05.2022 r. jest zobowiązany przesłać listy uczestników. Aby móc przystąpić do egzaminu należy mieć uregulowane wszystkie opłaty za zajęcia za poszczególne miesiące z czerwcem włącznie.

Z uwagi na odwołane zajęcia w Wojkowicach w dniach 24.06.2022 r. (wtorek) oraz 26.04.2022 r. (czwartek) zgłoszenia należy przesłać pisząc na adres mailowy: zapisy.ksmistral@gmail.com w tytule wiadomości należy wpisać "ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN". W wiadomości należy podać:

 • imię i nazwisko
 • rok urodzenia
 • posiadany stopień CUP (wpisywać należy numery posiadanego stopnia, a nie kolor posiadanego pasa).
 • Egzaminowany stopień CUP (na który uczestnik zdaje).

Zgłoszenia należy wysłać do dnia 27.05.2022 r. (piątek). Opłat za egzamin należy dokonać przed zajęciami w dniu 31.05.2022 r. (wtorek).

STRÓJ i SPRZĘT

Obowiązującym strojem podczas egzaminu jest koszulka klubowa (dla wszystkich uczestników) oraz spodenki do kickboxingu (dotyczy wszystkich osób). Uczestnicy przychodzący na egzamin w innych koszulkach niż klubowa oraz spodenki inne niż do kickboxingu nie będą dopuszczane do egzaminu. Spodnie długie, dresowe, spodenki piłkarskie, rekreacyjne, kąpielowe, szorty oraz koszulki w kwiatki, kropki, z kaczorem Donaldem, z cekinami itp. itd. nie są strojem do kickboxingu. Zakazane jest również wkładanie getrów, leginsów itp. pod spodenki. Dlatego sugerujemy aby dwa razy sprawdzić przed egzaminem czy posiada się obowiązujący strój ponieważ klub nie będzie robił wyjątków.

Na egzamin należy także zabrać sprzęt do treningu:

 • Młodzik - 4-6 lat (roczniki 2016, 2017, 2018) - nie dotyczy
 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2015, 2014, 2013) - rękawice oraz ochraniacz na zęby
 • Kadet - 10-12 lat (roczniki 2012, 2011, 2010) - rękawice, bandaże na dłonie, ochraniacz na zęby, ochraniacz krocza chłopcy, ochraniacze piszczel-stopa.
 • Junior młodszy - 13-15 lat (roczniki 2009, 2008, 2007) - rękawice, bandaże na dłonie, ochraniacz na zęby, ochraniacz krocza chłopcy, ochraniacze piszczel-stopa.
 • Junior i Senior - 16 i więcej (roczniki 2006 i starsi) - rękawice, bandaże na dłonie , ochraniacz na zęby, ochraniacz krocza chłopcy, ochraniacze piszczel-stopa.

Wszystkich zdających obowiązuje posiadanie pasa egzaminie. Dotyczy tylko osób, które zdawały egzaminy w poprzednich edycjach.

Sprzęt będzie sprawdzany przed rozpoczęciem egzaminu. W przypadku braku którejkolwiek z wymaganych rzeczy taka osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu. Ochraniacz na zęby powinien być prawidłowo uformowany. Dobrze uformowany ochraniacz nie osuwa się nawet przy otwartych ustach.

GODZINA EGZAMINU

Egzamin rozpoczynamy od najmłodszych roczników do najstarszych. Godziny egzaminu zostaną podane po zakończeniu zapisów na egzamin tj. po 27.05.2022. Grupy wiekowe zostaną podzielone na podgrupy ze względu na egzaminowany stopień CUP. Wejście na ośrodek będzie tylko możliwy po wyczytaniu z listy uczestników.

PODZIAŁ GRUP

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe wśród, których zostaną utworzone podgrupy ze względu na egzaminowany stopień CUP. Ilość podgrup jest uzależniona od ilości zdających osób.

 • Młodzik: 4-6 lat (roczniki 2016, 2017, 2018)
 • Młodzik: 7-9 lat (roczniki 2015, 2014, 2013)
 • Kadet: 10-12 lat (roczniki 2012, 2011, 2010)
 • Junior młodszy: 13-15 lat (roczniki 2009, 2008, 2007)
 • Junior i Senior: 16 i więcej (roczniki 2006 i starsi)

Przykład: Grupa Młodzik (7-9 lat) może być podzielona na osobne podgrupy, które będą zdawały egzamin w innych godzinach:

 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2015, 2014, 2013) – zdający od 10 cup do 9.3 cup
 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2015, 2014, 2013) – zdający od 8 cup do 7.3 cup
 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2015, 2014, 2013) – zdający od 6 cup do 5.3 cup

Nie ma możliwości aby zdawać egzamin z inną grupą. Każda grupa będzie posiadała inne wymagania egzaminacyjne, które są uzależnione od wieku oraz stopnia na który będzie się zdawało. Dlatego prosimy aby nawet nie próbować wywierać nacisków na klub i nie próbować „przemycać” uczestnika na inną grupę. Klub nie będzie robił wyjątków ze względu na chęć dbania o rzetelność i jakość przeprowadzanych egzaminów. Uczestnik, który w ostatniej chwili z przyczyn nagłych i losowych nie będzie mógł podejść do egzaminu w wyznaczonym terminie ze swoją grupą będzie musiał podejść do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.  W takiej sytuacji opłata nie przepada natomiast certyfikat będzie posiadał datę wcześniejszego egzaminu. W przypadku kiedy uczestnik miał opłacony ostatni egzamin i nie mógł do niego podejść z jakiegoś powodu prosimy aby poinformować klub do dnia 27.05.2022 r.  iż będzie podchodził do egzaminu w najbliższej sesji egzaminacyjnej. Klub także nie wyznacza indywidualnych terminów egzaminu.

Do egzaminu może przystąpić każda osoba trenująca. Natomiast klub może odmówić zapisania uczestnika na egzamin. Dotyczy to w głównej mierze osób z wysokimi stopniami, które nie angażują się na zajęciach, a do poprzednich egzaminów podeszli w lekceważący sposób. Egzamin jest podsumowaniem całorocznej pracy i ma być potwierdzeniem, iż osiągnęło się kolejny etap w tym wyższy poziom wiedzy oraz umiejętności.

Wymagania na poszczególne stopnie będą do pobrania ze strony www.ksmistral.pl Wymagania egzaminacyjne będą się różniły od siebie. Osoby zdające na wyższe stopnie będą posiadały większy zakres materiału do opanowania. Oprócz tego zakres materiału będzie inny dla młodzików, a inny dla kadetów, juniorów młodszych itd.

Przykład: dziecko z grupy kadet (10-12 lat) zdające na biały pas – 10 CUP będzie miało większy zakres materiału do opanowania od dziecka z grupy młodzik (4-9 lat), które też zdaje na biały pas – 10 CUP.

ZAGADNIENIA

Zagadnienia do egzaminu będą do pobrania ze strony klubowej www.ksmistral.pl Zagadnienia będą podzielone ze względu na wiek oraz egzaminowany stopień CUP. Poza samym egzaminem, na którym trzeba będzie wykazać się z teorii i praktyki na ocenę egzaminu będą miały też wpływ inne czynniki:

 • zaangażowanie podczas treningów
 • systematyczność w uczęszczaniu na treningi
 • dyscyplina podczas treningu
 • punktualność
 • udział w zawodach

Mimo wszystko do egzaminu należy podchodzić „na luzie”. Nie jest to szkoła. Wiadomo, że szczególnie dzieci różnie reagują na wszelkiego rodzaju sprawdziany. Dlatego na wynik egzaminu ma wpływ również całoroczna postawa uczestnika podczas treningu. W najmłodszych grupach do egzaminu podchodzimy z „przymrużeniem oka”. Dzieci nie potrafią jeszcze dobrze czytać i to rodzice muszą poświęcić swój czas aby pomóc dziecku w nauce. Pamiętajmy jednak, że dziecko powinno się wykazać przynajmniej minimalną wiedzą.

Natomiast osobom, które zdają na wyższe stopnie oraz osobom starszym będzie poświęcona większa uwaga. Jest to spowodowane tym, iż w przeszłości podczas egzaminów wielokrotnie ich wiedza z powodu ograniczonego czasu nie zawsze była weryfikowana w dostatecznym stopniu. Spowodowało to, iż coraz częściej i coraz więcej osób przychodziło na egzamin nieprzygotowanym.

PODZIAŁ STOPNI:

Stopnie uczniowskie młodzieżowe - 20 stopni
(młodzicy, kadeci - roczniki 2010 - 2018):

10 cup- biały pas
9.1 cup- biały pas z jedną żółtą belką
9.2 cup – biały pas z dwoma żółtymi belkami
9.3 cup – biały pas z trzema żółtymi belkami
8 cup- żółty pas
7.1 cup- żółty pas z jedną zieloną belką
7.2 cup – żółty pas z dwoma zielonymi belkami
7.3 cup – żółty pas z trzema zielonymi belkami
6 cup- zielony pas
5.1 cup- zielony pas z jedną niebieską belką
5.2 cup – zielony pas z dwoma niebieskimi belkami
5.3 cup – zielony pas z trzema niebieskimi belkami
4 cup- niebieski pas
3.1 cup- niebieski pas z jedną czerwoną belką
3.2 cup – niebieski pas z dwoma czerwonymi belkami
3.3 cup – niebieski pas z trzema czerwonymi belkami
2 cup- czerwony pas
1.1 cup- czerwony pas z jedną czarną belką
1.2 cup – czerwony pas z dwoma czarnymi belkami
1.3 cup – czerwony pas z trzema czarnymi belkami 

Stopnie uczniowskie seniorskie - 10 stopni
(juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy - roczniki 2009 i starsze)

10 cup- biały pas
9 cup- biały pas z żółtą belką
8 cup- żółty pas
7 cup- żółty pas z zieloną belką
6 cup- zielony pas
5 cup- zielony pas z niebieską belką
4 cup- niebieski pas
3 cup- niebieski pas z czerwoną belką
2 cup- czerwony pas
1 cup- czerwony pas z czarną belką

ZAGADNIENIA

MŁODZIK - roczniki 2018, 2017, 2016

MŁODZIK - roczniki 2015, 2014, 2013

KADET- roczniki 2012, 2011, 2010

JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR, SENIOR, MASTERS - roczniki 2009 i strarsi

« wróć

facebook

Następne zawody

Mistral Fight Camp

Tresna, 15-22.08.2024Mistral Sport Camp 2024 - Klub Sportowy Mistral Będzin Dąbrowa Górnicza Jaworzno Wojkowice Czeladź Sosnowiec Boks Kickboxing Taekwondo K1 sztuki walki treningi dla dzieci śląsk.jpg
tyg
dni
godz
min
sek

Współpraca

logo PZKB 1.jpg

ITF Poland LOGO 1.jpg

Polski Związek Bokserski(1).jpg

Śląski Związek Bokserski w Katowicach.jpg

Ciekawe strony

5 palców.jpgCodeBlueSolutionsLogo_LightBG.jpg Mistral Camp.jpg skoweralogowektor.jpg

 

GEBSTAR-logo-RGB-72dpi.jpg AUTO CENTRUM PIK logo_kolor.jpg

azcom.jpg

Miasta oraz Gminy współfinansujące i wspierające działania Klubu Sportowego Mistral

Miasta i Gminy(1).jpg

.